Jackpot Silver
1 4 6 2 3 , 9 6
Jackpot Gold
6 2 2 4 9 , 8 3
Jackpot Maximum
6 3 5 7 6 , 3 6
METOD 1
METOD 2

METOD 1

Pou rechaje kont ou ak mon-cash, konpoze sou telefòn ou

METOD 2

Konekte sou aplikasyon MON-CASH la sou telefòn ou.
1
Ale nan PLIS seleksyone PEYE FAKTI.
2
Klike sou AJOUTE YON FAKTI.
3
4
Seleksyone PARYAJ PAM, antre NON ou ak nimewo telefòn ou gen kont Paryaj Pam nan. Epi klike sou AJOUTE YON FAKTI.
Klike sou PEYE, antre Montan ou vle Rechaje kont ou a epi klike sou PEYE ankò.
5
Enskripsyon